Pravilnik o zasebnosti


Pravilnik o zasebnosti velja za vsakogar, ki uporablja spletno mesto www.zaplana.si, vključno z njegovimi podstranmi. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče to spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s Pravilnikom o zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov
Upravljalec spletnega mesta spoštuje vašo zasebnost. Vaše osebne podatke se bo uporabilo izključno za namene obveščanja glede na vaše povpraševanje. Vaši osebni podatki se bodo varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-1) in pravili o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec spletnega mesta zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Obdelava na podlagi privolitve
Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja e-novic, informacij o rezervacijah in možnostih sodelovanja ali za sporočila za medije (javnost) ter vabila na predstavitve in dogodke, ki so namenjeni obveščanju javnosti o širšem dogajanju na Zaplani. Navedena obvestila se pošiljajo preko elektronske pošte.
Za ta namen upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka.

Obdelava na podlagi pogodbe
Upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi sklenjenega dogovora o dobavi storitev ali blaga oz. o izvedbi programa.
Osebni podatki, zbrani na tej podlagi, so potrebni za izvršitev pogodbene obveznosti o dobavi kupljenega blaga ali storitev, o izvršitvi naročene storitve v okviru ponudbe programov oziroma za poprodajne aktivnosti, kot je preverjanje zadovoljstva o opravljenem nakupu. Za ta namen upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov, ulica, poštna številka, mesto, država.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Upravljalec spletnega mesta zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonitega interesa v naslednjih primerih:
- Povpraševanje za naročilo obiska Zaplane, ki so na voljo na spletni strani. Upravljalec spletnega mesta bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe, v primeru, da so ponudniki tretje osebe, pa bo Upravljalec spletnega mesta podatke posredoval tem tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta bo osebne podatke iz obrazcev za povpraševanje hranil 3 leta.
- Splošno povpraševanje: upravljalec spletnega mesta bo podatke iz oddanega povpraševanja uporabil izključno za pripravo ponudbe, v primeru, da so ponudniki tretje osebe, pa bo upravljalec spletnega mesta podatke posredoval tem tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta bo osebne podatke iz obrazcev za splošno povpraševanje hranil 3 leta.

Varstvo osebnih podatkov
Upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si izvaja potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev.

Pravice posameznika
Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da o tem obvesti upravljalca preko elektronske pošte info(at)zaplana.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.
Posameznik lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije

Ravnanje v primeru kršitev
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo upravljalec spletnega mesta www.zaplana.si izvedel notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestil, prav tako bo s tem seznanil pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.