Projekti

Lokalno pridelana in tradicionalna hrana, samooskrba in zeleni turizem zagotavljajo varno prihodnost slovenskemu podeželju.