EIP 16.5 - Travniški sadovnjaki

Naziv projekta: »Travniški sadovnjaki avtohtonih in tradicionalnih slovenskih sort kot podpora biotske pestrosti in ohranjanja tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja«

Namen projekta je ohranjanje in širjenje travniških sadovnjakov, kar bo pripomoglo k vzdržnemu razvoju kmetijskega prostora, povečevanju biotske pestrosti ter ohranjanju tradicionalnih vzorcev kulturne krajine.

Cilji projekta:

- razvoj in izdelava modela revitalizacije obstoječih in vključevanja novih travniških sadovnjakov v kulturno krajino,

- prenos znanja in prikaz primerov dobre prakse s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij,

- ozaveščanje lokalnega prebivalstva in mladih, ki se izobražujejo s področij kmetijstva, okoljskega načrtovanja, biologije idr.,

- oblikovanje bogatejšega ekološkega prostora in ohranjanje identitete slovenske kulturne krajine,

- preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin,

- ohranjanje in povečanje biodiverzitete travniških sadovnjakov kot primera pomembne krajinske prvine.

 

Partnerji projekta:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,

Kmetijski inštitut Slovenije,

Zavod Jabolko,

Kmetije iz različnih regij:

 •  TK Široko,

•  TK pri Andrejevih,

•  Kmetija Zaplana,

•  Kmetija Strgulec,

•  MakroBios Panonija.

•  Kmetija Zakotnik.

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (2. JR za podukrep 16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.735,97 €.

No items found.