EIP 16.5 – Gozdni rob

Naziv projekta: »Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev«.

Namen projekta:

- ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter

- varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji projekta:

- izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo,oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnihfunkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),

- ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba,

- omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,

- ozaveščanje o pomenu gozdnega roba strokovni in zainteresirani javnosti,

- povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),

- povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,

- povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

 

Partnerji projekta:

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna,

Kmetijski inštitut Slovenije,

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,

Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,

Beneficij d.o.o.,

Novinet d.o.o.,

Kmetije iz različnih regij:

· Turistična kmetija Široko in pri Andrejevih,

· Kmetija Vertovšek

· Kmetija Zaplana in

· MakroBios Panonija.

 

Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja (3. JR za podukrep16.5). Vrednost sofinanciranja znaša 249.954,42 €. Več informacij o Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in programu razvoja podeželja RS.

No items found.