Ptice, ki živijo na Zaplani

Ko se boste sprehajali po cvetočih travnikih ali travniških sadovnjakih, prisluhnite pticam. Kmalu jih boste prepoznali tudi po njihovem značilnem oglašanju.

Smrdokavra

Vrste ptic na spodnjem seznamu si sledijo v taksonomskem vrstnem redu. Najprej slovensko, potem angleško in latinsko ime. Na koncu je oznaka statusa vsake vrste. Črka 'G' označuje gnezdilca, se pravi, da gnezdi na ali v neposredni bližini posestva. Če je status drugačen, je opisan.

 1. Mlakarica – Mallard - Anas platyrhynchos____preletnik
 2. Siva čaplja – Grey heron - Ardea cinerea____preletnik
 3. Kanja – Common buzzard – Buteo buteo___G
 4. Rjavi lunj – Marsh harrier – Circus aeruginosus_____preletnik
 5. Skobec – Sparrowhawk – Accipiter nissus_____G
 6. Postovka – Kestrel – Falco tinnunculus_____G
 7. Sokol selec – Peregrine – Falco peregrinus_____najverjetneje gnezdi nekje v okolici; redek celoleten gost
 8. Grivar – Wood dove – Columba palumbus____G
 9. Kukavica – Cuckoo – Cuculus canorus______G
 10. Črna žolna – Black woodpecker – Dryocopus martius______G
 11. Zelena žolna – Green woodpecker – Picus viridis______G
 12. Pivka – Grey-headed woodpecker – Picus canus______G
 13. Veliki detel – Great spotted woodpecker – Dendrocopus major______G
 14. Mali detel – Lesser spotted woodpecker – Dendrocopus minor______G
 15. Vijeglavka – Wryneck – Jynx torquilla_____G
 16. Hudournik – Common swift – Apus apus________gost, gnezdi po večjih objektih (cerkvah) v bližini
 17. Smrdokavra – Hoopoe – Upupa epops______najverjetneje gnezdi v bližini
 18. Kmečka lastovka – Barn swallow – Hirundo rustica______G
 19. Mestna lastovka – House martin – Delichon urbicum______G
 20. Drevesna cipa – Tree pipit – Anthus trivialis_______G
 21. Bela pastirica – White wagtail – Motacilla alba_______G
 22. Siva pevka – Dunnock – Prunella modularis________G
 23. Taščica – Robin – Erithacus rubecula_______G
 24. Šmarnica – Black redstart – Phoenicurus ochruros_______G
 25. Cikovt – Song thrush – Turdus philomelos________G
 26. Carar – Mistle thrush – Turdus viscivorus________G
 27. Kos – Blackbird - Turdus merula________G
 28. Črnoglavka – Blackcap – Sylvia atricapilla________G
 29. Vrbji kovaček – Chiff chaff – Phylloscopus collybita________G
 30. Rumenoglavi kraljiček – Goldcrest – Regulus regulus_______G
 31. Rdečeglavi kraljiček – Firecrest – Regulus ignicapillus________G
 32. Stržek – Wren – Troglodytes troglodytes________G
 33. Sivi muhar – Spotted flycatcher – Muscicapa striata________G
 34. Velika sinica – Great tit – Parus major_______G
 35. Menišček – Coal tit – Periparus ater________G
 36. Plavček – Blue tit – Cyanistes caeruleus________G
 37. Močvirska sinica – Marsh tit – Poecille palustris_________G
 38. Gorska sinica – Willow tit – Poecille montanus________G
 39. Dolgorepka – Long-tailed tit – Aegithalos caudatus_________G
 40. Brglez – Nuthach – Sitta europaea__________G
 41. Dolgoprsti plezalček – Long-toed treecreeper – Certhia familiaris_________G
 42. Kratkoprsti plezalček – Short-toed treecreeper – Certhia brachydactyla_______G
 43. Rjavi srakoper – Red-backed shrike – Lanius collurio__________G
 44. Siva vrana – Hooded crow – Corvus cornix_______G
 45. Šoja – Jay – Garrulus glandarius_______G
 46. Krokar – Raven – Corvus corax_____verjetno gnezdi nekje v okolici; celoleten gost
 47. Škorec – Starling – Sturnus vulgaris______G
 48. Kobilar – Oriole – Oriolus oriolus______G
 49. Domači vrabec – House sparrow – Passer domesticus______G
 50. Poljski vrabec – Tree sparrow – Passer montanus_______G
 51. Ščinkavec – Chaffinch – Fringilla coelebs_______G
 52. Lišček – Goldfinch – Carduelis carduelis_______G
 53. Zelenec – Greenfinch – Carduelis chloris_______G
 54. Čižek – Siskin – Spinus spinus_____najverjetneje le zimski gost
 55. Grilček – Serin – Serinus serinus_____G
 56. Kalin – Bullfinch – Pyrrhula pyrrhula_____G
 57. Dlesk – Hawfinch – Coccothraustes coccothraustes______G
 58. Krivokljun – Crossbill – Loxia curvirostra______G
 59. Rumeni strnad – Yellowhammer – Emberiza citrinella______G

Na Zaplani je postavljenih več deset posebej izdelanih lesenih in glinenih gnezdilnic, ki jih lahko opazujete na sprehodu ob gozdnem robu, skozi travniške sadovnjake ali gozd.

No items found.
No items found.

Obisk

Na Zaplano se odpravite v spremstvu izkušenega vodnika, skupaj s prijatelji ali sodelavci. Preživite proste trenutke sredi narave v sproščenem okolju.

V bližini

V bližini Zaplane se nahajajo različne možnosti za obisk kmečkega turizma, muzejev ali naravnih znamenitosti. Odpravite se na opazovanje medveda, ribolov ali kopanje v naravnem jezeru.