Drevesa velikani

Ko se boste sprehajali po Zaplani in okoliških krajih, se ozrite v drevesne vrhove. Na Zaplani raste nekaj izjemno velikih in starih dreves – velikanov, ki so zaradi svojih dimenzij in izgleda razglašena za naravno znamenitost in se uvrščajo med naravne spomenike.

Zaplana drevesa

Največja bukev se nahaja pri kmetiji Celarc in je nadomestila najstarejšo bukev pri kmetiji Turk na Petkovcu, ki je stara nekaj stoletij in se počasi poslavlja. Pred dobrim desetletjem je imela bukev v prsnem obsegu, to je 1,3 m nad tlemi, obseg 490 cm, kar jo uvršča med najdebelejše predstavnike svoje vrste v Sloveniji.

Najvišje drevo v gozdovih občine Logatec je danes smreka pod domačijo Turk na Petkovcu s 47,5 m višine.

Impresiven je Napoleonov drevored lip, ki je eden najdaljših in najbolj znanih obcestnih drevoredov v Sloveniji. Dolg je 1900 m, sestavlja ga 290 dreves vrste lipovec (Tilia cordata) in lipa (Tilia platyphyllos). Drevored je s svojo dominantno lego ob vstopu v naselje svojevrstna značilnost Logatca. Po ustnem izročilu naj bi ga zasadili okoli leta 1805, in sicer v spomin na poroko med Napoleonom Bonapartejem in Marijo Luizo, hčerjo avstrijskega cesarja Franca II, zato je drevored svojčas nosil Luizino ime, čez čas pa se je uveljavilo ime Napoleonov drevored.

Zaplana lipa

Številne lipe velikanke se nahajajo tudi v bližini kmetij in cerkva na širšem območju Zaplane.

Zaplana drevesa

Med naravne spomenike se uvrščajo tudi izjemno impresivne duglazije pri lovski koči Rovte. Vreden ogleda je tudi beli gaber v naselju Ograje, ki je živ dokaz, kako lahko ta drevesna vrsta, ki jo mnogi poznajo predvsem v obliki žive meje, brez posegov človeka zraste v mogočno drevo.

No items found.
No items found.
No items found.

Obisk

Na Zaplano se odpravite v spremstvu izkušenega vodnika, skupaj s prijatelji ali sodelavci. Preživite proste trenutke sredi narave v sproščenem okolju.

V bližini

V bližini Zaplane se nahajajo različne možnosti za obisk kmečkega turizma, muzejev ali naravnih znamenitosti. Odpravite se na opazovanje medveda, ribolov ali kopanje v naravnem jezeru.